Projecten

Campus A58 Roosendaal

Voor het werk Campus A58 zijn wij in opdracht van Gebr. Oomen Groep gezamenlijk het grondwerk aan het verrichten voor de nieuwe infrastructuur op het oude Phillipsterrein te Roosendaal.

Het totale terrein heeft een omvang van 21ha.

 

 

  

Lees Meer

NATO leidingen rooien

2 NATO leidingen rooien in opdracht van Arcadis. Waar wij al eerder voor deze opdrachtgever leidingen in het open veld hebben mogen verwijderen hebben we hier minder ruimte!

Werk Wassenaar

 

 

Zwembad slopen Rucphen

Zwembad slopen Rucphen. i.o.v van Caam sloopwerken.

 

Haven Zevenbergen

40.000 M3 grond zeven met onze schudzeef.

Werk haven Zevenbergen, opdrachtgever combinatie Strukton / van den Herik

 

Distripark Dortsekil IV te Dordrecht

Wij voeren voor Heijmans Infra de rioolwerkzaamheden uit aan het Distripark te Dordrecht.Hoofdriolering van beton, pvc, HDPE en drainage. Hierbij ook de pvc uitleggers.

 

 

Werk Heerbaan Breda Elshout Breda

Voor Elshout Breda zijn we gestart met opbreekwerkzaamheden werk Heerbaan Breda.

 

 

Aanbrengen van H-profielstenen

Grondwerk nieuwbouw loods en terreinverharding aanbrengen voor Bove Verhuur en Verkoop Etten-Leur

  

 

 

Tenniscentrum ORS-ZUIT

Bij de aanleg van het indrukwekkende project Tenniscentrum ORS-ZUIT te Etten-Leur hebben wij de onderlagen geprofileerd.

Over een paar maanden word hier tennis gespeeld.

 

 

 

Spranco Metaalbouw, Koffiemax Rithmeesterpark te Breda

Voor Spranco Metaalbouw verzorgen wij het grond- en rioleringswerk voor project Koffiemax Rithmeesterpark te Breda.

 

 

 

 

Lees Meer

Heijmans Warmtesingel Breda

Met mobiele machines geassisteerd bij een gestuurde boring in opdracht van Van den Heuvel Engelen / Heijmans aan project Warmtesingel te Breda.

 

Willy Naessens GR8 hotel te Breda

Aan het Bagvenpark te Breda zijn we gestart met de grondwerkzaamheden van nieuwbouw GR8 hotel, in opdracht van Willy Naessens Group-Nederland.

 

 

 

 

Graaumans aanneming BV

In opdracht van Graaumans aannemingen BV zijn we in Breda het werk Aanlanding AA of Weerijs aan het maken. Het werk bestaat uit een Bestaande sloot afdammen waarna we een Duiker beton rond 700 hebben aangebracht. Daarna hebben we de zandkern voor de aanlanding aangebracht met een voorbelasting er op.

Deze word na het behalen van voldoende zetting verwijdert en zullen de talud opgetrokken gaan worden met Teelaarde waarna we het ontstane cunet kunnen vullen met Menggranulaat deze word geprofileerd zodat er asfalt over gedraaid kan worden.

Dit alles zodat de fietsers aansluiting kunnen vinden op de bestaande fietsroute langs de AA of Weerijs.

 

 

Lees Meer

Gemeente Ridderkerk

Aan de Schaapherderweg te Ridderkerk hebben we in opdracht van de Gemeente Ridderkerk de inritten aangebracht die toegang verlenen naar een nieuw Distributiecentrum.

De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van het bestaande Fietspad waarna de cunetten gegraven werden om vervolgens weer op te gaan bouwen d.m.v. zandbed en Hydraulische puin.

Banden plaatsen en vervolgens straten van de inritten. Tenslotte bermen afwerken en inzaaien.

 

 

Lees Meer

Reconstructie Heigatstraat

Voor de Firma Mouwrik Waardenburg B.V. Zijn we ik Etten-Leur bezig met de reconstructie van de Heigatstraat.

Het werk bestaat uit de bestaande Klinkers en opsluitbanden opbreken, deze worden vervoerd naar het depot. Waar van ze later weer terug gaan voor hergebruik.

Dan wordt het cunet gegraven en weer volgereden met Menggranulaat. Ook de bandenlijnen worden weer uitgegraven. En naar het plaatsen van de Opsluitbanden wordt de menggranulaat geprofileerd waarna de bestrating laag van Brekerzand kan worden aangebracht en tenslotte de Klinkers hergebruikt worden.

 

 

Lees Meer

Aanleg Ecologische verbindingszone “de Boomkikker” te Bavel

Aanleg Ecologische verbindingszone “de Boomkikker” te Bavel.

In opdracht van Graaumans aannemingsbedrijf.

 

 

Bouwbedrijf Unibouw

Voor bouwbedrijf Unibouw hebben wij het complete grond-, riool en straatwerk mogen uitvoeren, werk: Focus Ridderkerk.

 

 

Slokker Bouwgroep

Voor Slokker Bouwgroep uit Breda hebben we op het Project Noordbest Fase 2 te Rotterdam het Grond, Riolerings en straatwerk mogen maken.

Het werk bestond uit het klaarleggen voor de bouwput zodat de heistelling er in kon. De bouw aanvullen, rioleringen aansluiten, teelaarde leveren om de achtertuinen op hoogte te brengen. Tenslotte hebben we de tuinen en brandgangen voorzien van de bestratingen.

  

 

Gelens Akaplast Etten-Leur

Voor de firma Gelens Etten-Leur hebben we het complete grondwerk voor een nieuwbouwhal te Etten-Leur mogen verzorgen.

Het werk bestond uit afgraven teelaarde, aanbrengen menggranulaat uitgraven en aanvullen funderingen en het leggen van alle rioleringen.

Waarna we de terrein inrichting hebben gedaan bestaande uit bandenplaatsen, kolken zetten en het volledige terrein asfalteren.

  

Zandtransport ROS zand- en grindhandel

Zandtransport voor ROS zand- en grindhandel Schiedam op project Baak, Blankenburgverbinding tussen A20 bij Vlaardingen en A15 bij Rosenburg.

 

Nieuwbouw Katsbogten Tilburg

Voor aannemer Valeres Industriebouw B.V. hebben wij het complete grond-, riool- en straatwerk mogen verrichten. Deze nieuwbouw bestaat uit een bedrijfshal van 13.200 m², kantoor 600 m² en 7300 m² straatwerk Uitvoering medio: Jan 2019 / Aug 2019

  

  

  

  

Lees Meer