Turborotonde IABC-Leursebaan

Het project Turborotonde IABC-Leursebaan, dat is uitgevoerd in opdracht voor Van Boekel (Gemeente Breda), is gereed.

Eind 2021 ging de eerste schop in de grond, en nu binnen een jaar is de situatie compleet veranderd.

Vandaag is in het bijzijn van de Gemeente Breda en diverse, nauw betrokken, onderaannemers de turborotonde feestelijk geopend.

Project Turborotonde IABC-Leursebaan is een project waarbij alle facetten van de civiele techniek zijn ingevuld. Van asfalt- tot betonrijbaan, van fietstunnel tot fietsbrug, van rotonde tot bouwkuip en van grondwerk tot faunapassage werkelijk alles zit erin.

Middels de aanpassingen in het project is er een veilige situatie gecreëerd voor de verschillende verkeersstromen, fietsers van en naar Breda hebben nu via de fietstunnel vrije doorgang en komen niet langer in direct contact met het overige verkeer.

Lees Meer

Hart van Zuid in Rotterdam week 39 2022

Lopende rioolwerkzaamheden op project Hart van Zuid te Rotterdam.

  

 

Unibouw Sunlee Dordrecht

Voor aannemer Unibouw uit Gemert hebben wij het complete grond/riool/straatwerk mogen verzorgen voor de Nieuwbouw van Sunlee te Dordrecht.

De werkzaamheden bestonden uit het ontgraven van de funderingssleuven die voorzien werden van drainage zodat de fundering droog kon worden aangebracht.

Tegelijker tijd is de riolering aangebracht waarna het perceel opgehoogd is met zand  en gebroken puin naar het gewenste peil.

We hebben de funderingen aangevuld en daarna de hal geprofileerd zodat de betonvloer gestort kon worden. Als laatste hebben we het complete buitenterrein voorzien van Straatwerk.

 

Lees Meer

MJ Tech

Voor de uitbreiding van zijn bedrijfspand zocht Ruud van Aperen eigenaar van MJ Tech naar een partner voor het grond, riool en straatwerk.

Deze werd gevonden in Gebr. Coremans.

De werkzaamheden bestaan uit het Frezen van het bestaande asfalt terrein het materiaal wat hier vrijkomt wordt gebruikt als funderingsmateriaal onder de nieuwe hal en het straatwerk.

Ontgraven en aanvullen van de funderingen.

Verder hebben we het riool aangelegd voor de afwatering van Hal en terrein.

Lees Meer

Bouwrijpfase Heuvel te Breda

Aanleg van bouwrijpfase werk Heuvel te Breda, riolering en bouwwegen in samenwerking met Graaumans Aannemingsbedrijf.

 

 

 

Werkzaamheden aan de oprit A58

Weekend werkzaamheden aan de oprit A58 Etten-Leur in samenwerking met BAM Infra zuid.

 

 

Campus A58 Roosendaal

Voor het werk Campus A58 zijn wij in opdracht van Gebr. Oomen Groep gezamenlijk het grondwerk aan het verrichten voor de nieuwe infrastructuur op het oude Phillipsterrein te Roosendaal.

Het totale terrein heeft een omvang van 21ha.

 

 

  

Lees Meer

NATO leidingen rooien

2 NATO leidingen rooien in opdracht van Arcadis. Waar wij al eerder voor deze opdrachtgever leidingen in het open veld hebben mogen verwijderen hebben we hier minder ruimte!

Werk Wassenaar

 

 

Zwembad slopen Rucphen

Zwembad slopen Rucphen. i.o.v van Caam sloopwerken.

 

Haven Zevenbergen

40.000 M3 grond zeven met onze schudzeef.

Werk haven Zevenbergen, opdrachtgever combinatie Strukton / van den Herik

 

Distripark Dortsekil IV te Dordrecht

Wij voeren voor Heijmans Infra de rioolwerkzaamheden uit aan het Distripark te Dordrecht.
Hoofdriolering van beton, pvc, HDPE en drainage. Hierbij ook de pvc uitleggers.

 

 

Werk Heerbaan Breda Elshout Breda

Voor Elshout Breda zijn we gestart met opbreekwerkzaamheden werk Heerbaan Breda.

 

 

Aanbrengen van H-profielstenen

Grondwerk nieuwbouw loods en terreinverharding aanbrengen voor Bove Verhuur en Verkoop Etten-Leur

  

 

 

Tenniscentrum ORS-ZUIT

Bij de aanleg van het indrukwekkende project Tenniscentrum ORS-ZUIT te Etten-Leur hebben wij de onderlagen geprofileerd.

Over een paar maanden word hier tennis gespeeld.

 

 

 

Spranco Metaalbouw, Koffiemax Rithmeesterpark te Breda

Voor Spranco Metaalbouw verzorgen wij het grond- en rioleringswerk voor project Koffiemax Rithmeesterpark te Breda.

 

 

 

 

Lees Meer

Heijmans Warmtesingel Breda

Met mobiele machines geassisteerd bij een gestuurde boring in opdracht van Van den Heuvel Engelen / Heijmans aan project Warmtesingel te Breda.

 

Willy Naessens GR8 hotel te Breda

Aan het Bagvenpark te Breda zijn we gestart met de grondwerkzaamheden van nieuwbouw GR8 hotel, in opdracht van Willy Naessens Group-Nederland.

 

 

 

 

Graaumans aanneming BV

In opdracht van Graaumans aannemingen BV zijn we in Breda het werk Aanlanding AA of Weerijs aan het maken. Het werk bestaat uit een Bestaande sloot afdammen waarna we een Duiker beton rond 700 hebben aangebracht. Daarna hebben we de zandkern voor de aanlanding aangebracht met een voorbelasting er op.

Deze word na het behalen van voldoende zetting verwijdert en zullen de talud opgetrokken gaan worden met Teelaarde waarna we het ontstane cunet kunnen vullen met Menggranulaat deze word geprofileerd zodat er asfalt over gedraaid kan worden.

Dit alles zodat de fietsers aansluiting kunnen vinden op de bestaande fietsroute langs de AA of Weerijs.

 

 

Lees Meer

Gemeente Ridderkerk

Aan de Schaapherderweg te Ridderkerk hebben we in opdracht van de Gemeente Ridderkerk de inritten aangebracht die toegang verlenen naar een nieuw Distributiecentrum.

De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van het bestaande Fietspad waarna de cunetten gegraven werden om vervolgens weer op te gaan bouwen d.m.v. zandbed en Hydraulische puin.

Banden plaatsen en vervolgens straten van de inritten. Tenslotte bermen afwerken en inzaaien.

 

 

Lees Meer

Reconstructie Heigatstraat

Voor de Firma Mouwrik Waardenburg B.V. Zijn we ik Etten-Leur bezig met de reconstructie van de Heigatstraat.

Het werk bestaat uit de bestaande Klinkers en opsluitbanden opbreken, deze worden vervoerd naar het depot. Waar van ze later weer terug gaan voor hergebruik.

Dan wordt het cunet gegraven en weer volgereden met Menggranulaat. Ook de bandenlijnen worden weer uitgegraven. En naar het plaatsen van de Opsluitbanden wordt de menggranulaat geprofileerd waarna de bestrating laag van Brekerzand kan worden aangebracht en tenslotte de Klinkers hergebruikt worden.

 

 

Lees Meer