Zeefwerkzaamheden

Binnen onze organisatie hebben wij de beschikking over een 2-tal zeefmachines, te weten:

  • Trommelzeef Doppstadt SM620
zeven in fracties van 10mm tot 40mm.
  • Schudzeef Keestrack Frontier
zeven in fracties van 4mm tot 50mm.

De zeefmachines worden ingezet voor het zeven van grond, zand, puin, compost, biomassa, zout etc. voor diverse opdrachtgevers en op ons eigen gronddepot.

Ook bestaat de mogelijkheid om de zeefmachines te huren zonder bediening.

Handel

Naast onze activiteiten als verhuur van grondverzetmachines, (onder)aanneming van grondwerken, transport zijn wij ook actief in het leveren van grond, zand, menggranulaat, bedrijfsvloerplaten, grint, betonklinkers en vele andere grond- en steensoorten.

Als bedrijf zijn wij ook BRL 9335-1/4 gecertificeerd, zodat wij grond mogen innemen en samengestelde grondproducten kunnen leveren, namelijk:

  • BRL teelaarde
  • BRL bomengrond
  • BRL bomenzand 300
  • BRL bomenzand 500

Op onze bedrijfslocatie beschikken wij over een 70tons weegbrug waardoor alle leveranties worden voorzien van een weegbon.

Zuig/graafwagen

Zuig- en graafwagens

Deze zuig- en graafwagens kunnen worden ingezet bij graafwerkzaamheden waar een hoog risico van beschadiging ontstaat. Met deze grondzuiger kun je snel en efficiënt zonder schade kabels en gasleidingen blootleggen.

Ook kun je er kruipruimtes, kelders, putten, weegbruggen, boomspiegels mee vrij zuigen.
Tevens is hij ook inzetbaar voor proefsleuven, petrochemische industrie, saneringswerkzaamheden, onderhoud van wegen en voor opruimwerkzaamheden na calamiteiten.

Zand, grond, modder, puin en stenen tot een diameter van 250mm worden door een krachtige turbines in de ruime voorraadbak gezogen.

 

Profileer werkzaamheden

Profileren van oppervlakken zijn activiteiten die wij reeds sinds jaar en dag uitvoeren. Eind 2015 en begin 2016 hebben wij fors geïnvesteerd in egalisatiebladen. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met laser eventueel ondersteund met een taster. Daarnaast kunnen wij met onze egalisatiebladen ook profileren op GPS machinebesturing of met Total Station.

In zijn totaliteit hebben wij de beschikking over 5 egalisatiebladen voor aan onze laadschoppen variërend van een 1.000l. laadschop tot en met een 2.500l. laadschop. Onze egalisatiebladen hebben een breedte van 2m tot 2,70m.

 

 

GPS Machinebesturing

Vanaf 2005 zijn wij als Coremans Groep reeds actief met GPS machinebesturing. Destijds hebben wij geïnvesteerd in ons 1e GPS systeem voor op de rupskraan. Sindsdien is GPS machinebesturing niet meer weg te denken uit ons bedrijf en hebben wij reeds een omvangrijk gedeelte van ons machinepark uitgerust met GPS machinebesturing. Hierbij moet u denken aan:

  • 10x Graafmachine rups.
  • 10x Graafmachine mobiel.
  • 5x Laadschop.
  • 1x Bulldozer.

Wij werken met de GPS machinebesturing systemen van Trimble en Leica met daarbij de meest actuele software pakketten. De tekeningen kunnen digitaal naar onze landmeters worden doorgestuurd, zij bewerken de tekeningen tot het juiste format voor in de machine. De juiste GPS modellen kunnen wij daarna vanaf kantoor rechtstreeks in de machine inlezen. Hierdoor kunnen wij zeer snel anticiperen op gewijzigde situaties en aanpassingen in modellen en tekeningen snel doorvoeren.

Daarnaast beschikken al onze projectleiders over een eigen veldboek zodat zij de werkzaamheden kunnen controleren. Tevens kunnen zij de uitgevoerde werkzaamheden inmeten en digitaal bij onze opdrachtgevers aanleveren.

Op deze manier trachten wij de faalkosten tot een minimum te beperken en alles in 1x goed uit te voeren. Op deze manier streven wij naar een win win situatie voor ons en voor onze opdrachtgevers.

 

Technische dienst

In zijn totaliteit beschikken wij over een materieelvloot van 90 tot 100 eenheden. Wij kunnen dus niet zonder een zeer goede technische dienst die er voor zorg draagt dat alles blijft draaien en rijden.

Onze technische dienst bestaat uit 3 full time medewerkers aangestuurd door Tom Coremans. Zij dragen zorg voor het regulier onderhoud van ons machinepark. Onze onderhoudswerkzaamheden worden voor door onze eigen technische dienst uitgevoerd.

De technische dienst beschikt over 2 volledig ingerichte servicebussen waarmee snel geanticipeerd kan worden indien er zich onderweg storingen voordoen. Wij zijn dus in staat om alle mogelijke storingen onderweg te verhelpen.

Naast het onderhoud aan ons eigen machine- en wagenpark voeren wij ook reparatiewerkzaamheden uit voor derden. Sinds 2013 zijn wij in het bezit van een eigen kottermachine waarmee wij veel ingehuurd worden door diverse machine leveranciers om werkzaamheden uit te voeren.