Technische dienst

In zijn totaliteit beschikken wij over een materieelvloot van 90 tot 100 eenheden. technischedienstWij kunnen dus niet zonder een zeer goede technische dienst die er voor zorg draagt dat alles blijft draaien en rijden.

Onze technische dienst bestaat uit 3 full time medewerkers aangestuurd door Tom Coremans. Zij dragen zorg voor het regulier onderhoud van ons machinepark. Onze onderhoudswerkzaamheden worden voor door onze eigen technische dienst uitgevoerd.

De technische dienst beschikt over 2 volledig ingerichte servicebussen waarmee snel geanticipeerd kan worden indien er zich onderweg storingen voordoen. Wij zijn dus in staat om alle mogelijke storingen onderweg te verhelpen.

Naast het onderhoud aan ons eigen machine- en wagenpark voeren wij ook reparatiewerkzaamheden uit voor derden. Sinds 2013 zijn wij in het bezit van een eigen kottermachine waarmee wij veel ingehuurd worden door diverse machine leveranciers om werkzaamheden uit te voeren.