Verhuur

Als bedrijf hebben wij onszelf de afgelopen 45 jaar geprofileerd als verhuurbedrijf in de breedste zin van het woord. Door ons zeer uitgebreide en up-to-date machinepark bestaande uit minigravers, mobiele kranen, rupskranen, laadschoppen en bulldozers met alle daarbij behorende uitrustingsstukken zoals sorteergrijpers, sloophamers, crusher en GPS machinebesturing, kunnen wij al onze opdrachtgevers op een goede manier bedienen.

Van een eenvoudige klus tot een complex werk, met onze vakbekwame medewerkers kunnen wij een diversiteit aan werkzaamheden uitvoeren. Naast een uitgebreid en kwalitatief machinepark beschikken wij over een eigen technische dienst, zodat storingen en stilstand tot een minimum beperkt worden.

Dit alles wordt ondersteund door een goede interne organisatie, zoals een aparte planning en facturatie, waardoor zaken accuraat worden aangepakt en afgewikkeld. Hierbij streven wij naar korte lijnen en heldere afspraken.

Als bedrijf zijn wij volledig NEN-EN-ISO en VCA* gecertificeerd en voldoen al onze medewerkers ook aan deze vereisten.

Door de grote diversiteit aan werkzaamheden hebben wij binnen onze organisatie een 4-tal werkmaatschappijen:

 • Gebr. Coremans Grondwerken BV
 • Gebr. Coremans Loonwerken BV
 • Gebr. Coremans Recycling BV
 • Gebr. Coremans Civiele Werken BV

Werkzaamheden die wij zoal uitvoeren zijn:

Gebr. Coremans Grondwerken BV

 • Ontgraven van bouwputten
 • Leinding- en kabel werkzaamheden
 • Sloopwerk
 • Zeefwerk
 • Dijkverzwaringen
 • Grondverzet in de grond-, weg- en waterbouw
 • Verwerken zand en grond
 • Profileerwerkzaamheden
 • Rioleringswerk
 • Werkzaamheden in de petrochemische industrie

Gebr. Coremans Loonwerken BV

 • Handling werkzaamheden op composteringen
 • Transport van compost en biomassa
 • Aanleg van sportvelden
 • Bermonderhoud
 • Cultuurtechnisch grondverzet
 • Ruilverkaveling
 • Aanleg bassins
 • Kilveren van landbouwpercelen

Gebr. Coremans Recycling BV

 • Sorteren bouw & sloopafval
 • Sorteren bedrijfsafval
 • Verkleinen diverse afvalstromen
 • Transport bouw & sloopafval
 • Zeefwerk